MILJÖREGLER FÖR BÅTPLATS PÅ BULLANDÖ MARINA


Tillbaka

Från och med 2014 gäller nya miljöregler och Värmdö kommun har beslutat att vi ska följa direktiven i Sverige för bottentvätt av båtar, skrapning och slipning av båtbottnar som Havs- & Vatten-myndigheten. Bottenfärg klassas som farligt avfall och rester från bottenfärg måste deponeras.

För båtägare med båtplats på land på Bullandö Marina gäller fr o m 2015 nedanstående villkor:

BOTTENTVÄTT
Från och med 2015 bottentvättar vi samtliga båtar med vinterplats på marinan i samband med vinteruppläggning, då all båtbottentvätt i marinan ska göras på spolplattor och utföras av marinan
. Det är inte tillåtet att tvätta båtbottnar på vinteruppställningsplatsen.

Båtar som har målats med blödande bottenfärg (färg som rinner av vid bottentvätt, skadar lyftband, spolplatsernas reningsanläggning, vår närmiljö, personal och maskiner) kommer att debiteras en extra avgift för ökad belastning på vår reningsanläggning, rengöring lyftband mm.

Vid uppställning av båtar som inte målats med godkänd bottenfärg enligt ovan kommer vi, för att skydda marken mot skrap- och sliprester från båtägarens skrap- och slipningsarbete vid borttagande av färgen, placera en enkel presenning under båten.

VÅRRUSTNING AV BÅT PÅ LAND
Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. Detta innebär att slipmaskin med dammsugare ska användas för uppsamling av slipdamm. Vid skrapning av båtbotten kan t ex en skrapa som kopplas till en dammsugare användas. Marken måste skyddas genom att t.ex en presenning läggs under båten för uppsamling av skraprester. Då slip- och skraprester betraktas som farligt avfall ska avfallet deponeras i avsedd behållare för färgrester i marinans miljöstation.

BOTTENMÅLNING
Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg användas på båten, d v s kopparbaserad färg.
Färgen bör vara hård och får inte vara av typen blödande som kladdar ner allt och alla vid bottentvätt. Använder man en hård färg slipper man osäkerheten om nerkladdning mm. Den blödande färgtypen ger oss stora problem vid bottentvättning och skadar spolplatsernas reningsanläggning, se ovan.

Kontakta marinan för mer information.