Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours, possibly heavy at times. Windy.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 18.9 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 160 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 369 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 1107 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 1160 W/m²