UTÖKNING NY BÅTUPPSTÄLLNINGSYTA

2016-06-08

Bullandö Marina iordningställer mer mark för att kunna ha fler vinterplatser för båtar. Området, som ligger öster om kvarteren Ö6-Ö7, består av berg, skog och buskar, är ca 1750 kvm. Vi räknar med att få plats med ca 40 båtar á 35 kvm.
Då området består av mycket berg, kommer det att bli sprängning. Berget kommer att krossas på plats och en del av gruset kommer vi använda på våra båtuppställningsplaner.