VATTENFÖRBRUKNINGEN NORMAL IGEN…

2016-07-25

Efter att vi har fyllt på renvattenbassängen i vattenverket med vatten från tankbil, avstängning av bryggvattnet och uppmaningen om försiktighet med vattenförbrukningen, har förbrukningen gått ner till den för högsommaren normalt höga. Vi har idag därför kunnat släppa på vattnet på bryggorna igen.

Under juli och ca halva augusti producerar vi maximalt av vattenverkets kapacitet och klarar precis högsomrarnas höga vattenförbrukning på ca 150 kbm/dygn.  Förbrukning utöver detta innebär problem för oss och brukarna i slutändan.

Vi vill påminna om att vattning av gräsmattor mm, tvättning av båtar, påfyllning av vatten i båtar som inte hyr båtplats/gästplats på marinan inte är tillåtet.