LÅGT VATTEN

2016-10-21

För närvarande är vattenståndet väldigt lågt, -30 cm. Det verkar visserligen vara på väg upp, men i veckan var det hela -47 cm!
Det var några båtar som hade problem att ta sig in till kaj mm pga av detta. Det låga vattnet innebar även att det var knepigt att ta sig ombord på båtar förtöjda vid fasta bryggor eller att båtar gled in under bryggan.