KYLAN STÄLLER TILL PROBLEM FÖR BOTTENTVÄTT PÅ BULLANDÖ MARINA

2016-11-08

Den tidiga vintern ställer till problem för båtupptagningen. Framför allt gör kylan att vi har svårt att bottentvätta båtarna. Vattenposterna fryser, vilket tyvärr har inneburit att vi tyvärr inte har kunnat tvätta ett antal båtar på spolplattan för kaj 2 och 3. Vid kaj 6 har det fungerat bättre. Vi är förstås ledsna för detta, men naturens nycker kan inte ens vi påverka.

007

Att vänta med att ta upp båten sent innebär alltid en risk för att kylan kan slå till och att båten inte kan bottentvättas vid upptagningen…