FRÅGA OM BÅTPLATS HAR SKICKATS TILL VÅR KÖ

2017-02-09

Vi hade 55 lediga bryggplatser den 1/2 och har nu frågat de första 240 st i vår båtplatskö med båtar upp till 2,99 m bredd om intresse för båtplats till sommarsäsongen. Av dessa har f n 20 % svarat ja. Får vi inte tillräckligt med svar går vi vidare i kön. Platserna fördelas efter köordning. Intresse för båtplats hos de som står längre bak i kön är klart mycket större än de som har lägre könummer.

Tyvärr blir det väldigt få  bryggplatser lediga för stora båtar, vilket är ett problem och även påverkar kötiden för dessa båtar negativt. Vi tittar därför på möjligheten att försöka göra om ett antal bryggplatser för att utöka antalet stora båtplatser, vilket även kräver svängutrymme mellan bryggorna. Insidan av brygga G kan bli aktuellt då det krävs 12-metersbommar.