SJÖSÄTTNINGSPERIODER PÅ BULLANDÖ MARINA ÄNDRADE

2018-03-10

Vi har ändrat datum för de två första sjösättningsperioderna (röda siffror) pga av att vinter ser ut att hålla i sig. Perioderna blir:
Tidig: 23/4-2/5
Mellan: 7/5-18/5
Sen: 28/5-31/5

Tidsbokning för Tidig period är klar och resterande perioder väntas bli klara under vecka 11 och därefter inlagda i vårt system. På min bokningssida kan man sedan se sin sjösättningstid.
Båtar som står i någon av våra hallar sjösätts någon dag innan ordinarie sjösättningsperiod.