Full blästring på Bullandö!

2020-10-28

Nu har höstens blästringsarbete börjat på Bullandö och i höst är det ett 20-tal båtar som kommer att blästras av företaget Allblästring. Detta för att få bort den gamla giftiga TBT-färg som båtarna tidigare har bottenmålats med.

Båten täcks först från vattenlinjen och nedåt. Därefter går personen som ska utföra arbetet in med sin “rymddräkt” och blästrar. Avfallet läggs i en särskild container som hanteras som farligt avfall.

Allblästring blästrar allt..