Mätning av TBT

2021-02-01

Denna vecka genomför vi mätningar på båtar för att se om det finns TBT i bottenfärgen. Mätaren för detta ändamål, en så kallad XRF-mätare, är sällsynta och måste bokas långt i förväg.

Vi mäter i år 160 båtar med årsmodell 1993 eller äldre. Om det finns TBT i bottenfärgen ger detta utslag och båtägaren meddelas att båten måste saneras.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt.
En XRF-mätare hyrs in för att mäta båtarna.

Mer information om TBT i båtbottenfärger och vilka krav som ställs på sanering finns på Värmdö kommuns hemsida:

https://www.varmdo.se/upplevaochgora/naturochfriluftsliv/batarochbatliv/miljovanligtbatliv.4.18c983316e0536cb189a333.html