Några få platser kvar till sommaren!

2021-02-25

Just nu är marinan nästan full men vi har några mindre platser kvar inför sommaren. Har du en båt som max 5 x 1,7m och önskar en bryggplats så hör av er till hamnchef@bullandomarina.se

Övriga som vill ha sommar- eller vinterplats hänvisas till vår båtplatskö. Det brukar dyka upp fler lediga platser till våren då en del passar på att sälja båten då.

Anmälan till båtplatskön hittar du på: www.bullandomarina.se/batplats
Där kan man även se vad det kostar.

Välkomna!