Information ang bottenfärgen Hempaspeed

2023-03-14

Under fjolåret så kom det ut en ny och helt biocidfri bottenfärg från Hempel som heter Hempaspeed. Färgen har tagits väl emot av bransch och myndigheter och färgen är godkänd för alla farvatten i hela världen och tester visar att den fungerar väl mot beväxning etc.

Hempaspeed har dock visat sig vara en extremt hal bottenfärg när vi lyfter båtar och det krävs att vi har lyftsling som skapar någon typ av friktion mot skrovet, annars är risken stor att vi kommer tappa båtar (något som höll på att ske i höstas). Vi behöver lagom med friktion så att vi inte repar friborden, så mycket att båten inte glider i slinget. Någon sådan produkt finns i dagsläget inte att köpa på marknaden och leverantören av lyftsling kommer dessvärre inte att hinna få fram något lösning till våren.

Då vi sätter säkerheten för egen personal och våra kunders båtar främst så kan vi i nuläget inte hantera båtar målade med Hempaspeed och därmed är färgen inte tillåten vid marinan (likt självpolerande/ blödande färger som inte heller är tillåtna men av andra skäl). Då färgen är biocidfri (giftfri) och såvitt känt bra på alla sätt och vis, så hoppas vi att vi får en lösning till säsongen 2024.

De färger som är tillåtna på marinan är hårda bottenfärger (tex Hempel Hard racing copper eller International Trilux Hard Antifouling). Vi passar också på att slå ett slag för att välja en bottenfärg med ljus kulör (eller åtminstone inte svart), skälet är att när vi tvättar era båtar på hösten så är det väldigt svårt att se all bottenbeväxning på svarta blöta båtbottnar (när botten väl har torkat då syns beväxningen tydligt). De ljusare färgerna ser man beväxningen på mycket lättare och därmed minskar risken att vi missar att tvätta någon del av båtbotten.