BOGSERING AV BÅT TILL LYFTKAJ


Tillbaka


Bogsering
Om man inte kan/vill köra in båten själva till kaj går det att köpa till bogsering. Bogseringen sker med vår bogserbåt “Bronte” från bryggplatsen till lyftkajen.

Beställning av bogsering och/eller uppmärkning görs på “Mina sidor” när man bokar upptagning.

Uppmärkning av båt inför upptagning
Det går även att beställa uppmärkning av båten med blå varvsnummerskylt och varvsnummerlapp så slipper man också att åka ut och märka upp båten!

Se aktuell prislista.