INFORMATION FRÅN HAMNKONTORET


Tillbaka

HAMNMÄRKE
Årets hamnmärke skickas ut med vårnumret av Bullandö News. Hamnmärket är inte längre obligatoriskt men sätt det gärna på båten i alla fall för att visa att båten har bryggplats på marinan!

HAMNKAPTENER
Säsongens hamnkaptener – se Bullandö News.

BRYGGPLATS
Förra årets bryggplats gäller om inte annat överenskommits eller om Marinan skriftligt meddelat annan plats. Du glömmer väl inte bort att säga till hamnkapten när du skall vara ute med båten en vecka eller mer. Enligt våra avtalsvillkor är båtägaren skyldig att meddela detta. Vi får annars väldiga problem med att få plats med alla tillfälligt gästande båtar. Du är väl också medveten om att bryggplatsen inte får lånas ut! Vi vill också informera om att det är rökförbud på F-bryggan och naturligtvis på sjöbensinstationen!

FÖRTÖJNING
Du måste förstås alltid ha ordentliga förtöjningstampar, fjädrar i bryggan och förtöja med spring i bommen. Dubbla aktertampar ska alltid användas vid akterförtöjning i boj så att båten ligger bättre och rakare i sidled. Fendrar är absolut krav på förtöjd båt. Glöm inte att alltid förtöja för storm!

FUNGERANDE BRANDSLÄCKARE
Hur ofta kontrollerar du dina brandsläckare? Se till att brandsläckarna fungerar och är lättåtkomliga ombord ”innan olyckan är framme”!
Brandskyddsbolaget kommer till Bullandö under våren för att serva båtägarnas släckare.

BRANDSKYDDET
För att minska brandrisken i båten:

  • Använd godkänd jordad elkabel
  • Värmeelement är tyvärr inte tillåtet att använda
  • Tänk på brandrisken vid bl a plastningsarbeten!

VID BRAND I BÅTEN:

  • Du ska enligt villkoren ha fungerande brandsläckare lättåtkomlig ombord.
  • Kontrollera var de närmaste brandsläckarna finns, som står utställda på uppläggningsområdet.
  • Under frostfria tiden kan även sjövattenuttagen användas för att bekämpa eld.
  • Vid ett ev. tillbud är det snabbheten på den första insatsen som är avgörande för omfattningen av en brand.

Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter.
Kontakta hamnkapten eller någon annan Marinans personal vid alla tillbud!

BRANDFÖRSVARETS (SOS) TELEFON:       112