KOM-IHÅG-LISTA


Tillbaka

SAMMANSTÄLLNING AV INSTRUKTION FÖR BÅTUPPTAGNING

  1. Båten ska vara uppmärkt med varvsnrlapp
  2. Pallningen ska vara uppmärkt och i godkänt skick
  3. Mantåg ska vara demonterat och får inte ligga på däck (snubbelrisk)
  4. Masten och bommen får inte ligga på båten
  5. Antenner, sprayhood och detaljer som kan skadas eller färgas av lyftband, ska demonteras.(Ev. skada ersätts inte)
  6. Logg och propeller ska vara rätt utmärkta på båtens båda sidor. Indragbara loggar ska dras in. (Ev. skada orsakad pga feluppmärkning ersätts inte)
  7. Upptagning med mast: demontera bom och ev backstag samt lazyjacks.

Besök hamnkapten helgen före
bokad upptagningsvecka.