LÄMNA BÅTEN FÖR UPPTAGNING


Tillbaka


GENOMGÅNG FÖR AVLÄMNING AV BÅT
Helgen närmast före bokad upptagningsvecka ska du besöka Hamnkontoret för genomgång inför upptagning av båten. Där får du:

• En blå varvsnummerskylt.
• En vit varvsnummerlapp.
• Två buntband att fästa lappen med.
• Information om vilken upptagningskaj båten ska förtöjas vid.

UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING
För att din båt ska kunna tas upp ska den vara
uppmärkt med:

1. Varvsnummerlapp (varvsnr, namn, telefonnr) på aktern.
2. Varvsnummerskylten läggs synligt i båten eller fästs på pallningen om det är ens egen.

• Märk gärna upp logg- och propellerplacering – (klisterlappar finns på hamnkontoret) för att minimera risk för lyftskador. Detta görs så klart enklast när båten står på land inför sjösättningen)

• Demontering av mantåg och mantågsstöttor:
Det minimerar risken att mantåget kläms av lyftbanden och minskar snubbelrisken för vår personal. Ej avmonterat mantåg som blir skadat vid lyft ersätts ej. En extra avgift tillkommer om mantåg och mantågsstöttor är kvar.

• Demontering av bom, backstag och lazy jacks för att underlätta vid lyftet och minimera risken för materiella
skador. Om bom/lazy jacks är kvar lyfts båten ändå på båtägarens egen risk och det tillkommer då en extra avgift.

FÖRTÖJNING AV BÅT FÖR UPPTAGNING
Tag kontakt med hamnkapten innan båten förtöjs vid upptagningskajen!

Hamnkaptens direktiv om vilken upptag­ningskaj som ska användas för just din båt måste respekteras. Vi måste nämligen ta hänsyn till båtens djupgående, storlek, vikt, beställd service, sjösättningsperiod mm när vi tar upp båtarna. Det är m a o inte alls säkert att båten ska tas upp vid samma kaj som föregående år.

För båt som inte ligger vid av oss anvisad kaj debiterar vi bogsering/lång landtransport.

Vid förtöjning vid kaj måste du fendra av ordentligt och knyta fast dina förtöjningstampar på ett sådant sätt att vår personal förstår att tamparna tillhör din båt. Förtöjningstampar som försvinner (hamnar på fel båt) kan vi tyvärr inte ersätta.

Båt utan bryggplats och som båtägaren vill lägga tidigare på marinan än helgen innan bokad upptagningsvecka, kan hyra gästplats för 25% rabatt från 1 september.