LÄMNA BÅTEN FÖR UPPTAGNING


Tillbaka


GENOMGÅNG FÖR AVLÄMNING AV BÅT
Helgen närmast före bokad upptagningsvecka ska du besöka hamnkapten för genomgång för avlämning av din båt för upptagning:

  • Du ska tala om vad du har för pallning och i vilket område den står i.
  • Få information om vid vilken upptagningskaj båten ska förtöjas vid.
  • Få materiel för uppmärkning av båt och pallning.

Om man har marinans pallning behöver man inte fundera på det som sägs om pallning, förutom att “skyltspaden” läggs ombord på båten.

UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING
För att din båt ska kunna tas upp ska den vara uppmärkt med:

  1. Varvsnummerlapp (varvsnr, namn, telefonnr) på aktern.
  2. Varvsnummerkylt på pallningen (blå ”skyltspade”).
  3. Vid behov utmärkning av logg- och propeller-placering.

FÖRTÖJNING AV BÅT FÖR UPPTAGNING
Tag kontakt med hamnkapten innan båten förtöjs vid upptagningskajen!

Hamnkaptens direktiv om vilken upptag­ningskaj som ska användas för just din båt måste respekteras. Vi måste nämligen ta hänsyn till båtens djupgående, storlek, vikt, beställd service, sjösättningsperiod mm när vi tar upp båtarna. Det är m a o inte alls säkert att båten ska tas upp vid samma kaj som föregående år.

För båt som inte ligger vid av oss anvisad kaj debiterar vi bogsering/lång landtransport.

Vid förtöjning vid kaj måste du fendra av ordentligt och knyta fast dina förtöjningstampar på ett sådant sätt att vår personal förstår att tamparna tillhör din båt. Förtöjningstampar som försvinner (hamnar på fel båt) kan vi tyvärr inte ersätta.

Båt utan bryggplats och som båtägaren vill lägga tidigare på marinan än helgen innan bokad upptagningsvecka, kan hyra gästplats för 50% av ordinarie gästplatshyra.