MED SJÄLV VID UPPTAGNINGEN


Tillbaka


OM DU VILL VARA MED SJÄLV VID UPPTAGNINGEN
Det finns ett begränsat antal platser där kunden själv är med vid upptagningen och själv kör in båten samma
dag som båten tas upp. De dagar som man kan välja på om man vill vara med själv är:

• Onsdag för- eller eftermiddag
• Torsdag för- eller eftermiddag
• Fredag förmiddag

Innan ni kör in båten: Ta kontakt med truckföraren som anvisar er till rätt kaj. Anmälan måste ske senast:

kl. 10:00 för förmiddag och
kl. 14:00 för eftermiddag

Annars kan vi inte garantera att båten kommer upp den dagen.

Båtägare som är med vid upptagningen ligger kvar på sin bryggplats eller kontaktar hamnkapten för en tillfällig bryggplats fram till upptagningsdagen, då båten körs fram till upptagningskajen.