MED SJÄLV VID UPPTAGNINGEN


Tillbaka


OM DU VILL VARA MED SJÄLV VID UPPTAGNINGEN
Innan båten tas upp måste den och pallningen vara uppmärkt enligt “Uppmärkning av båt och pallning“.

Om avmastning eller MecCheck inte skall utföras av Brohäll Marin skall båten köras fram till upptagningskajen först i samband med att båten skall tas upp.

De dagar som man kan välja på om man vill vara med själv är:

  • tisdag eftermiddag
  • onsdag för- eller eftermiddag
  • torsdag för- och eftermiddag

Det kostar inget extra om inte båtägaren är med vid upptagningen och är heller inte krav!

Tyvärr kan man inte boka närmare tid än förmiddag eller eftermiddag, då vi har begränsad kapacitet. Ibland kan det vara lång väntetid pga att det ligger många båtar på kajerna.
På upptagningsdagen måste båtägaren först anmäla sin ankomst till resp. truckförare, så att vi hinner få upp båten. För kunder som kommer/anmäler sig efter kl 11.00 resp. kl 15.00 kan vi inte garantera att båten kommer upp under dagen.

Båtägare som är med vid upptagningen ligger kvar på sin bryggplats eller kontaktar hamnkapten för en tillfällig bryggplats fram till upptagningsdagen, då båten körs fram till upptagningskajen.

Om Brohäll Marin ska göra avmastning eller MecCheck på båten måste Brohäll Marin kontaktas om när båten ska läggas vid deras servicekaj. Normalt tas båten därefter upp i slutet av veckan.

Tänk på att fr o m v 45 är val av sjösättningsperiod begränsad.