MILJÖREGLER FÖR BÅTPLATS PÅ BULLANDÖ MARINA


Tillbaka

Sedan 2014 gäller nya miljöregler och Värmdö kommun har beslutat att vi ska följa direktiven i Sverige för bottentvätt av båtar, skrapning och slipning av båtbottnar som Havs- & Vatten-myndigheten. Bottenfärg klassas som farligt avfall och rester från bottenfärg måste deponeras.

För båtägare med båtplats på land på Bullandö Marina gäller nedanstående villkor:

BOTTENTVÄTT
Vi bottentvättar samtliga båtar med vinterplats på marinan i samband med vinteruppläggning, då all båtbottentvätt i marinan ska göras på spolplattor och utföras av marinan. Det är inte tillåtet att tvätta båtbottnar på vinteruppställningsplatsen.

Båtar som har målats med blödande bottenfärg (färg som rinner av vid bottentvätt, skadar lyftband, spolplatsernas reningsanläggning, vår närmiljö, personal och maskiner) kommer att debiteras en extra avgift för ökad belastning på vår reningsanläggning, rengöring lyftband mm.

VÅRRUSTNING AV BÅT PÅ LAND
Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. Detta innebär att slipmaskin med dammsugare ska användas för uppsamling av slipdamm. Vid skrapning eller slipning av båtbotten bör man använda en skrapa eller slipmaskin som kopplas till en dammsugare användas. Marken måste skyddas genom att t.ex en presenning läggs under båten för uppsamling av skraprester. Då slip- och skraprester betraktas som farligt avfall ska avfallet deponeras i avsedd behållare för färgrester i marinans miljöstation.

BOTTENMÅLNING
Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg användas på båten, d v s kopparbaserad färg.
Färgen bör vara hård och får inte vara av typen blödande som kladdar ner allt och alla vid bottentvätt. Använder man en hård färg slipper man osäkerheten om nerkladdning mm. Den blödande färgtypen ger oss stora problem vid bottentvättning och skadar spolplatsernas reningsanläggning, se ovan.

BÅTBOTTENFÄRGER INNEHÅLLANDE TBT ÄR FÖRBJUDNA
TBT, (tributyltenn) är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Bottenfärger som innehåller TBT är förbjudna i Sverige sedan 1989 för alla fritidsbåtar och sedan 2008 får det inte förekomma alls på skroven. Båtar med kvarvarande underliggande lager bottenfärg som innehåller TBT klingar inte av och läcker ut.
Kommunen ställer krav på Bullandö Marina att båtar som har bottenfärg som innehåller TBT att denna färg måste avlägsnas. Saneringen av bottenfärg ska utföras fackmannamässigt och båt och mark ska täckas in så att giftigt avfall inte hamnar på marken eller sprids med vinden. Det farliga avfallet ska lämnas till deponi.

Båtägare är skyldig att avlägsna bottenfärg som innehåller TBT, oavsett om det är något tidigare påmålat färglager.

Målet är att verksamheten (alla båtar som har båtplats) på Bullandö Marina är TBT-fri 2020.