PALLNINGSFÖRESKRIFTER


Tillbaka
PALLNINGSFÖRESKRIFTER OCH TÄCKUTRYMME

UPPSTÄLLNING PÅ LAND
När båten har lyfts ställs båten i ett kvarter på land. Vilken kvarter beror på vilken sjösättningsperiod som valts och på vilken tid på hösten som båten tas upp. När båten ställts upp kan varje båtägare logga in på ”Min bokningssida” och se vilket kvarter det blev.

PALLNING
Båten ställs på Seaquipstöttor eller Tyresöbockar som marinan tillhandahåller. Antal stöttor som segelbåt ska vara avpallad med:

  Upp till 30 fot             31 – 39 fot           40 fot och längre
  4 stöttor                       6 stöttor               8 stöttor

Hyra för stöttor och/eller bockar faktureras på hösten efter att båten ställts upp enligt gällande prislista.

Antal stöttor och höjd kan i vissa fall skilja beroende på båttyp och skrovform. Båt med mast på får inte ha mindre antal stöttor än vad som anges ovan.

Marinans pallningsansvar upphör lördag kl 12.00 i resp. upptagningsvecka och under vintern måste respektive båtägare kolla till sin båt.  

TÄCKUTRYMME
Vid uppställning av båtarna tar vi hänsyn till att täckningen kan gå max 25 cm utanför relingslisten runt om för resp. båt.
Om båten har täckning som tar större plats, ”HUS”, måste marinan informeras i särskild ordning.

Tyvärr kan vi inte ta hänsyn till A-ställning då vi kilar in båtarnas förar mellan båtarna.