PRISLISTA HÖST 2021


Tillbaka

PRISER OCH AVGIFTER I SAMBAND MED HÖSTUPPTAGNINGEN 2021

Vinteruppläggning före 1 september 500:-
Båt som inte har demonterat mantåg, bom
420:-
   
Bogsering från bryggplats till upptagningskaj <4 ton
580:-
Bogsering från bryggplats till upptagningskaj  4-8 ton
Bogsering från bryggplats till upptagningskaj >8 ton
745:-
1025:-
   
Vinterplats i uppvärmd hall. Tillägg/kvm inkl transport.
655:-
Vinterplats i kall pvc-hall. Tillägg/kvm inkl. transport.
Begränsat antal platser och fullservicebåtar har förtur.
Kontakta marinan om plats hall.
270:-
   
Extra täckutrymme: tillägg längd × bredd enligt prislistan för båtplats vinter.
 

VINTERTILLÄGG
Upptagning fr o m vecka 47 < 4 ton 525:-
Upptagning fr o m vecka 47 > 4 ton 840:-
UPPTAGNING MED MAST
Upptagning/sjösättning av båt med mast < 3 ton 425:-
Upptagning/sjösättning av båt med mast > 3 ton 670:-
   
BOTTENTVÄTT (hetvattenhögtryck)
Båtbottentvätt inkl drev ingår i vinterplatshyran  
Tillägg för kraftigt beväxt botten 25:-/kvm
Extra avgift pga ej godkänd bottenfärg vid bottentvätt 26:-/kvm
   

Vi reserverar oss mot att vi inte kan utföra bottentvätt vid minusgrader

Seaquipstöttan
Typ
Höjd (min-max)
Djup
Pris/st
Hyra/st
SB 3
91-137 cm
-1,25
  460:-
SB 2
127-173 cm
-1,60
  470:-
SB 1
170-216 cm
-1,90
  480:-
SB 0
206-251 cm
>1,90
  520:-

Antal stöttor som segelbåt ska vara avpallad med:
Upp till 30 fot 31-39 fot 40 fot och längre
4 stöttor 6 stöttor 8 stöttor
Antal stöttor och höjd kan i vissa fall skilja beroende på båttyp och skrovform. Båt med mast på får inte ha mindre antal stöttor än vad som anges ovan.
BÅTPALLNING MOTORBÅT
Tyresöbocken
Typ
Bredd
Maxlast/st
 
Hyra/st
1500
2,0 m
1500 kg
 
490:-
III
2,0 m
2000 kg
 
520:-
I
2,5 m
5000 kg
 
785:-
Beroende på motorbåtens viktfördelning använder man ofta kraftigare bock i aktern, då största vikten ligger akterut.
Typ III har tvärbalk av trä, 70×200 eller plåt. Typ I och V finns i flera bredder.