PRISLISTA HÖST


Tillbaka

PRISER OCH AVGIFTER I SAMBAND MED HÖSTUPPTAGNINGEN 2020

Vinteruppläggning före 1 september 500:-
Båt som inte har demonterat mantåg, bom
320:-
   
Bogsering från bryggplats till upptagningskaj <4 ton
575:-
Bogsering från bryggplats till upptagningskaj >4 ton
745:-
   
Vinterplats i uppvärmd hall. Tillägg/kvm inkl transport.
630:-
Vinterplats i kall pvc-hall. Tillägg/kvm inkl. transport.
Begränsat antal platser och fullservicebåtar har förtur.
Kontakta marinan om plats hall.
260:-
   
Extra täckutrymme: tillägg längd × bredd enligt prislistan för båtplats vinter.
 

VINTERTILLÄGG
Upptagning fr o m vecka 46 < 4 ton 525:-
Upptagning fr o m vecka 46 > 4 ton 840:-
   
PALLNINGSAVGIFTER
Båtpallning med sådan konstruktion att pallningstiden blir mer än 10 min: per påbörjad 10 min
265:-
Söktid av dåligt eller ej utmärkt pallning: per 10 min period
250:-
   
   
UPPTAGNING MED MAST
Upptagning/sjösättning av båt med mast < 3 ton 405:-
Upptagning/sjösättning av båt med mast > 3 ton 670:-
   
BOTTENTVÄTT (hetvattenhögtryck)
Båtbottentvätt inkl drev ingår i vinterplatshyran  
Tillägg för kraftigt beväxt botten 12:-/kvm
Extra avgift pga ej godkänd bottenfärg vid bottentvätt 26:-/kvm
   

Vi reserverar oss mot att vi inte kan utföra bottentvätt vid minusgrader

Hyrpallning
 
           
           
           
           
           
           
           
 
Seaquipstöttan
Typ
Höjd (min-max)
Djup
Pris/st
Hyra/st
SB 3
91-137 cm
-1,25
  460:-
SB 2
127-173 cm
-1,60
  470:-
SB 1
170-216 cm
-1,90
  480:-
SB 0
206-251 cm
>1,90
  520:-

Antal stöttor som segelbåt ska vara avpallad med:
Upp till 30 fot 31-39 fot 40 fot och längre
4 stöttor 6 stöttor 8 stöttor
Antal stöttor och höjd kan i vissa fall skilja beroende på båttyp och skrovform. Båt med mast på får inte ha mindre antal stöttor än vad som anges ovan.
BÅTPALLNING MOTORBÅT
Tyresöbocken
Typ
Bredd
Maxlast/st
 
Hyra/st
1500
2,0 m
1500 kg
 
490:-
III
2,0 m
2000 kg
 
520:-
I
2,5 m
5000 kg
 
785:-
Beroende på motorbåtens viktfördelning använder man ofta kraftigare bock i aktern, då största vikten ligger akterut.
Typ III har tvärbalk av trä, 70×200 eller plåt. Typ I och V finns i flera bredder.