VAL AV SJÖSÄTTNINGSPERIOD


Tillbaka

SJÖSÄTTNINGSTIDER 

Val av sjösättningsperiod:

SJÖSÄTTNING VÅREN 2023
Inför sjösättning gäller det att båten ska vara vårrustad till den sjösättningsperiod som båtägaren bokat på hösten.
Marinan anger genom e-post och på ”Mina sidor”, dag och klockslag när båten ska sjösättas. Båt som inte är
klar debiteras flyttnings /extra sjösättningskostnad.

VAL AV SJÖSÄTTNINGSPERIOD
Följande sjösättningsperioder kan väljas: (Dessa perioder är preliminära)
Extra tidig: En vecka efter islossning, tidigast v 11.
Tidig: 17– 27 april
Mellan: 3 – 17 maj
Sen: 23 – 31 maj

Perioderna ovan är preliminära och fastställs i februari. Båtägaren får ett mail när sjösättningstiden är fastställd och kan även se detta på Mina sidor.

Vecka 42 är senast upptagningsvecka för att vara säker på att få SEN sjösättningsperiod.
Vecka 44 är senast upptagningsvecka för att vara säker på att få MELLAN-sjösättningsperiod.