Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Mostly clear with little temperature change.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 10.6 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 438 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 612 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 1034 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 1034 W/m²