Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Clearing, cooler and windy.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur 5.0 ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 359 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 599 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 728 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 728 W/m²