Väder

Sol och vatten

Väderprognos:
Mostly clear and warmer.

Havsvatten temperatur vid 1m djup:

Vattentemperatur --- ℃


Solenergi:
Aktuell instrålningseffekt: 0 W/m²
Dagens högsta instrålningseffekt: 399 W/m²
Månadens högsta instrålningseffekt: 399 W/m²
Årets högsta instrålningseffekt: 399 W/m²