Om Marinan
Ostkustens mesta Marina i mer än 50 år!
Bulllandö Marina hösten 2023
Bulllandö Marina hösten 2023

På Bullandö Marina finns det ca 1 400 bryggplatser, 1 300 vinterplatser på land samt ca 50 platser i vår vinterhamn. Förtöjning sker med bom, längsmed eller ett fåtal bojplatser.

Hos oss lägger man sin båt för närheten till de fina seglingsbara vattnen och “för att vara ute direkt”. Hög servicenivå, vänligt bemötande, trygg och professionell hjälp samt båthantering är också bidragande orsaker till att Bullandö blivit en av skärgårdens mest uppskattade marinor.

Vid vinteruppläggningen har du stor valfrihet vad gäller servicegrad, upptagnings- och sjösättningstider, med eller utan mast. Uppvärmd båthall för inomhusförvaring. Båtarna lyfts med gaffeltruckar och alla båtar bottentvättas innan de ställs upp för vintern.

Vi har försökt skapa en anläggning med hög kvalitet och marin atmosfär i skärgårdsmiljö där ingenting skall saknas och där båt och båtägare skall känna sig hemma.

Miljö

Bottentvätt

På marinan bottentvättar på sommaren för båtägare som vill hålla båten i bra skick under säsong och på höstarna tvättas samtliga båtar innan de ställs upp för vintern. Det är sedan några år tillbaka inte tillåtet att bottentvätta båtar direkt på planerna eftersom färgresterna då hamnar i marken.

Eget reningsverk med vattenåtervinning

Som lösning på detta har vi installerat ett litet reningsverks som är kopplat till tre olika spolplattor, en på västra, en i mitten och en på östra sidan. Vattnet som används vid bottentvätten rinner till reningsverket där det går igenom en reningsprocess med aktivt kol och torv. Efter rening återanvänds vattnet vid spolplattorna för att göra fler båtbottnar fina!

Torven och det aktiva kolet byts efter ca 350 tvättar och transporteras därefter till en återvinningscentral.

TBT

Nya kunder med vinteravtal, med båtar tillverkade före 1995, kontrollmäts för att se om TBT kan finnas i gammal bottenfärg. Vid upptäckt skall båten saneras för att få vara kvar på marinan. Båten ställs då i särskilt kvarter där en extern firma blästrar båten under hösten.

TBT (Tribyltenn) användes förr i bottenfärg och är ett giftigt ämne som varit förbjudet i Sverige sedan 1989 för fritidsbåtar och vi är ålagda av Värmdö kommun att kontrollera de båtar som finns på marinan.

Produktion av Bullandö-el på taket av båthallen!
Produktion av Bullandö-el på taket av båthallen!

Solceller

2023 installerade vi solceller på båthallens tak och vi har nu börjat producera egentillverkad Bullandö-el! Solcellerna ligger i östlig och västlig riktning vilket ger sol på anläggningen under hela dagen.

Om solen lyser som den ska och allt fungerar ska denna anläggning ge ca 15% av mainans årliga förbrukning.

Historien bakom marinan
Lars Broms till rors!
Lars Broms till rors!

Bullandö Marina grundades 1969 av Lars och Margareta Broms efter att de köpt Bullandö gård 1967. Innan bodde familjen på Håknäs gård vid Ytter-Järna och arbetade som lantbrukare med allt vad det innebar. Under denna tid införskaffades en stjärnbåt som väckte ett seglarintresse hos Lars och senare byttes stjärnbåten till en folkbåt. Det seglades och kappseglades mycket under somrarna ute på fjärdarna, men det var långt ut till dessa och många timmar spenderades på transportsegling för att komma ut till den vackra skärgården. Båten flyttades därför till Trosa som förkortade transportseglingen avsevärt och som dessutom erbjöd service för båtar, restaurang och affärer.

Bullandöboden där nuvarande Bullandö krog ligger idag.
Bullandöboden där nuvarande Bullandö krog ligger idag.

På 60-talet ökade biltrafiken och behovet av ny infrastruktur ökade markant. Den nya E4an skulle dras genom gårdens marker och ersätta den gamla riksettan som faktiskt var dragen mellan ladugården och bostadshuset. Ett bra erbjudande från staten gjorde att gården såldes och jakten på en ny gård inleddes!

Efter en tids letande föll beslutet till slut på Bullandö gård som köptes av Margaretas morfar Åke Pauli och familjen hade nu i stället blivit skärgårdsbönder! Erfarenheterna från Trosa gjorde att Lars insåg att det fanns potential i att ha en marina som skulle ligga nära skärgården och samtidigt ha service, restaurang och butiker nära till hands! Bullandöhalvöns södra vikar skulle vara perfekt för ändamålet varav åtta bojar, en liten flytbrygga vid nuvarande Brohäll Marin och brygga F lades ut. En annons i DN köptes och skulle locka ut ”Stockholmarna” med sina båtar ut till skärgården. Det blev napp direkt och platserna fylldes snabbt upp!

En av de tidigare bryggorna på 70-talet.
En av de tidigare bryggorna på 70-talet.

Inför vintern 69–70 skulle vinterplatser också erbjudas efter att marken gjorts i ordning, vilket ledde till ytterligare en annons i DN. 97 båtägare nappade direkt och efter att snabbt och improviserat fått ihop kranbil och mastkran, lyckades dessa båtar komma upp tryggt på land. Varje båtägare tilldelades ett varvsnummer och varvsnummer 1 tilldelades Ingemar Waldermarsson vars familj än idag har båten på marinan med samma varvsnummer.

Utvecklingen av marinan krävde mycket kapital, vilket ledde till att 189 tomter för sommarstugor styckades av huvudfastigheten och Bullandö-halvön fylldes med än mer liv!

Bullandö Marina i skymning 2019.
Bullandö Marina i skymning 2019.

Marinan har därefter utvecklats till det den är idag och Lars Broms idé från Trosa-tiden förverkligades nog över förväntan! Efter Lars tid som entreprenör, visionär och VD tog sonen Fredrik Broms över rodret för verksamhet. Han fortsatte utvecklingen som VD under 25 år fram till 2019 då hans brorson Carl Johan tog över driften.

Idag har marinan 1400 båtplatser, båtservice, marinelektronik, riggservice, segel- och kapellförsäljning, restaurang, glassfabrik, båtförsäljning, båtuthyrning, klädbutiker, mataffär, gästhamn och nu senast en ”hotelligloo” på vattnet. Marinan är idag den största privatägda marinan i Sverige eller som devisen säger ”Ostkustens Mesta Marina”.

Varmt välkomna till oss önskar vi på Bullandö Marina!

Familjen Broms med personal och alla Bullandöföretagare!